Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του ΣΦΕΕ έχοντας αποφασίσει να ενεργοποιηθεί πιο στοχευμένα το επόμενο διάστημα στους πυλώνες της Ανάπτυξης και Καινοτομίας και των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αποφάσισε τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τους υπευθύνους Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ερευνητικών Δραστηριοτήτων καθώς και Χρηματοδοτικών Εργαλείων των εταιριών μελών του ΣΦΕΕ, προκειμένου η προσπάθειες να είναι πιο συντονισμένες και να αντανακλούν τις ανάγκες των εταιριών μετά από σχετική διαβούλευση.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε να ενημερώσετε το επισυναπτόμενο αρχείο με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων στελεχών της εταιρείας σας που ασχολούνται με τα άνω θέματα αποστέλλοντας το υπ’όψιν της κας Ζωής Μαγκλάρα στο [email protected] ει δυνατόν μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Παναγούλιας                                                                                       

Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, αρμόδιος για τα θέματα Ανάπτυξης

Κώστας Μπαμπαλής

Συντονιστής Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης-Καινοτομίας-Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Στοιχεία Επικοινωνίας