Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ΦΕΚ: 2029/Β/12.09.2011
Αρχείο pdf (123KB)