27/09/2011 – Δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με τα κριτήρια για την Λίστα

Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
ΦΕΚ: 2155/Β/27.9.2011
(Επισημαίνεται ότι το κείμενο της απόφασης δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2029/Β/12.09.2011)

Αρχείο pdf (123KB)