Διόρθωση λαθών σχεδίου Δελτίου Τιμών

04-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ, τον κ. Γεώργιο Πετρίκκο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, τον κ. Μπάμπη Καραθάνο, Σύμβουλο Υπουργού Υγείας και την κα Ελευθερία Νικολαΐδου, Τμήμα Τιμών Φαρμάκων ΕΟΦ με θέμα:
“Διόρθωση λαθών σχεδίου Δελτίου Τιμών”

Αρχείο pdf (191KB)