Διόρθωση της τιμής των φαρμάκων του Καταλόγου του Ν. 3816 και των Ορφανών φαρμάκων από την μείωση του κέρδους των φαρμακεμπόρων

06-07-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα:
“Διόρθωση της τιμής των φαρμάκων του Καταλόγου του Ν. 3816 και των Ορφανών φαρμάκων από την μείωση του κέρδους των φαρμακεμπόρων”

Αρχείο pdf (300KB)