Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 12-08-2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/08/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 28/08/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15/09/2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση 12/08/2014 – Αριθ. Πρωτ. οικ. 70055