Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 12/8/14

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/8/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 28/8/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15/9/2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων