Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 26-11-2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης», η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 01/12/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 08/12/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15/12/2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Νέα Γενόσημα

Νέα Πρωτότυπα

Υπουργική Απόφαση 26/11/2014