Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 04-06-2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 05/06/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 16/06/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 30/06/2014

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Διορθωτικό Νέα Πρωτότυπα

Υπουργική Απόφαση 30/06/2014 – Αριθ. Πρωτ. οικ. 57056

Υπουργική Απόφαση 04/06/2014 – Αριθ. Πρωτ. οικ. 49517