Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 18-10-2011

Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 18-10-2011 (Ορθή Επανακοινοποίηση) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 18/10/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 18/10/2011 και για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες από 19/10/2011

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση 18-10-2011