Rebate-Clawback-έκτακτο τέλος 15%

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.52133 (20200827-3555Β)
3555/Β/27.08.020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 76884/2019 (Β΄ 4179) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4715 (20200801-149Α)
149/A/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
Αριθμ. Γ.Π. Β1.Β2/4577 (20200207-380Β)
380/Β/07.02.2020
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019
A1β/Γ.Π. οικ.:6353 (20200302-77ΥΟΔΔ)
77/ΥΟΔΔ/03.02.2020
Τροποποίηση (4n) της Α1β/Γ.Π.οικ.:65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών»
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 (20200131-16Α)
16/Α/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 2. Ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους Ε.Κ.Α.Σ.

Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.: 5238 (20200130-57ΥΟΔΔ) 57/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ.: 65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (20191216-204A)
204/Α/16.12.2019
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 10. Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback

 

Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.76884 (20191118-4179Β)
4179/B/18.11.2019
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2019

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 (20191030-168Α)
168/Α/30.10.2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 236. Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (20191016-161Α)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 20. Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611 (20190517-73Α)
73/Α/17.05.2019
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 122. Εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθμιση οφειλώνάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων

Αριθμ. 1035 (20190205-235B)
235/B/05.02.2019
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012
Αρ. Β1, Β2/οικ.101439 (20190130-153B)
153/Β/30.01.2019
Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 84193 (20181127-5319B)
5319/B/27.11.2018
Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β’) απόφασης, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017
Αριθμ. Δ3 (α)/οικ. 63585 (20180917-4065B)
4065/Β/17.09.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254)
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452 (20180613-2214B)
2214/B/13.06.2018
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (Α΄ 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (20180614-105Α)
105/Α/14.06.2018
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 25. Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4523 (20180307-41Α)
41/Α/07.03.2018
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Άρθρο 6. Δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις
για οφειλές Κ.Α.Κ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4509 (20171222-201Α)
201/Α/22.12.2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 77. Με το οποίο τροποποιείται το αρ. 100 του Ν.4172/2013 (Α’176)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 (20171211-4313Β)
4313/Β/11.12.2017
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 (20170807-115Α)
115/Α/07.08.2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 97.

  • Διόρθωση μαθηματικού τύπου/πολυωνύμου
Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231 (20170703-2255Β)
2255/Β/03.07.2017
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017
Αριθ. Γ5(α)/οικ.50389 (20170630-2254Β)
2254/Β/30.06.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Α)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • η παρ. 1 περ. γ-δ καταργεί το άρθρο 13 του ΦΕΚ 64/Β/16.01.2014
  • η παρ. 1 περ. γ-δ καταργεί το ΦΕΚ 2243/Β/18.08.2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447 (20161223-241Α) 241/Α/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 34. Σχετικά με το νοσοκομειακό clawback κ.α.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1115 (20160826-2665Β) 2665/Β/26.08.2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012
Αριθ. ΓΔΟΥ/ Γ.Π.29183 (20160420-1123Β) 1123/Β/20.04.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) απόφασης Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016
Αριθμ. Γ5/οικ. 101945 (20151231-3006Β) 3006/Β/31.12.2015 Κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης
Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314 (20151218-2758Β) 2758/Β/18.12.2015 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 (20151216-176Α) 176/Α/16.12.2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346 (20151120-152Α) 152/Α/20.11.2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:Άρθρο 15
Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011 (20151106-2391Β) 2391/Β/06.11.2015 Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)
Αριθμ. Γ3γ/70907 (20150918-2059Β) 2059/Β/18.09.2015 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας
 Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 42418& Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 47269 (20150811-1674Β) 1674/Β/11.08.2015 Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 23.756.778,67 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

&

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 8.751.441,20 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και Φαρμακευτικών Εταιρειών

(20150609-1078Β) 1078/Β/09.06.2015 Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5οικ/41797/3−6−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043 Β/4−6−2015, γίνονται οι κάτωθι διορθώσεις: Στη σελίδα 11266, στην Α στήλη, στον 22° στίχο απαλείφεται η φράση; «εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο». Στη ίδια σελίδα, στη Β στήλη, στον 4° στίχο απαλείφεται η φράση: «εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.41797 (20150604-1043Β) 1043/Β/04.06.2015 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 38937 (20150526-946Β) 946/Β/26.05.2015 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ. 6931 (20141231-3676Β) 3676/Β/31.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ9/οικ.7052 (20140818-2247Β) 2247/B/18.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του πο− σού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519 & Αριθ. οικ. 70520 (20140818-2243Β) 2243/B/18.08.2014 Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ./οικ.3457 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64 Β΄/16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β΄/06−05−2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»
&
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015
Καταργείται το ΦΕΚ 2243/Β/18-08-2014 με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. γ-δ του Ν. 4472
Υπουργική Απόφαση Β2α/οικ.41767 (20140523-1322Β) 1322/Β/23.05.2014 Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013 ποσού 25.895.962,51 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών
Νόμος 4262 (20140510-114Α) 114/Α/10.05.2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 54

Αριθμ. Υ9/οικ. 38071 (20160506-1145Β) 1145/Β/06.05.2016 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015
Νόμος 4238/2014 (20140217-38Α)
38/Α/17.02.2014
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 36,37,46,51 και 52

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (20140116-64Β)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Νόμος 4213 (20131209-261Α) 261/Α/09.12.2013

Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 22. «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα»

Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/οικ.94451 (20131016-2621Β) 2621/B/16.10.2013 Εκχώρηση και συμψηφισμός ποσού 52.017.731,52 €, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών
Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.76818 (20130822-2045Β) 2045/Β/22.08.2013 Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Οικ.110034/ 15-11-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ Β’ 3035),
με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013
Νόμος 4132 (20130307-59Α)
59/Α/07.03.2013
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση υπ’ αρθιμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.119868 (20121218-3371Β) 3371/Β/18.12.2012 Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και νοσοκομείων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20121119-229Α) 229/Α/19.11.2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 11. Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110034 (20121115-3035Β) 3035/Β/15.11.2012 Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw back) έτους 2013
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110040 (20121115-3034Β) 3034/Β/15.11.2012 Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw back) έτους 2012
Νόμος 4093 (20121112-222Α) 222/Α/12.11.2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016(Βλ. παρ. ΙΒ2,
σελ. 90 επ.)
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081/
4-5-2012
(20120504-1504Β) 1504/Β/04.05.2012 Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/
οικ. ΓΥ 150/01.03.2012
(20120308-681Β) 681/Β/08.03.2012 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back)
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41Α)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324 (20111227-2984Β) 2984/Β/27.12.2011 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20111216-262Α) 262/A/16.12.2011 Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)
Νόμος 4025/2011 (20111102-228Α) 228/Α/02.11.2011 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
Ν. 3918/2011 (20110302-31Α)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
(Άρθρο 35)
ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716/2009 (20090508-871Β) 871/Β/08.05.2009 Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008
Ν. 3697/08 (20080925-194Α) 194/Α/25.09.2008 Άρθρο 35-
Κατάρτιση διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων
και καθορισμός τιμής αναφοράς = Λιανική τιμή – 3%
ΥΑ Φ42000/14734/ 352/2008 (20080724-1460Β) 1460/Β/24.07.2008 Απόδοση Rebate σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005