Συμπληρώματα διατροφής – Τρόφιμα για δίαιτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ3Η 443/710/οικ.18766 20210728-3393)
3393/Β/28.07.2021
Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους
ΥΑ Υ1/ΓΠ 127962/2004 (Β20040227-395)
395/Β/27.02.04
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2002/46 σχετικά με συμπληρώματα διατροφής
ΥΑ Υ6α/1163/2000 (Β20000616-748)
748/Β/16.06.00
Καθορισμός ύψους τελών ( άρθρο 48 ) για συμπληρώματα διατροφής
ΥΑ 5497/1998 (Β19980313-250)
250/Β/13.03.98
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 96/8/ΕΚ «σχετικά με τα τρόφιμα για δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους»
ΥΑ Υ6/10170/1995 (Β19951113-935)
935/Β/13.11.95
Τροποποίηση ΥΑ 5961/16.6.94 – Κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής
Ν.Δ. 96/1973 (Α19730808-172)
172/A/08.08.73
Περί εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών & καλλυντικών προϊόντων