Εφαρμογή του Νόμου για την εξομάλυνση της φαρμακευτικής αγοράς

Δελτίο Τύπου

Χαλάνδρι, 31 Μαΐου 2010

Ο ΣΦΕΕ ζητεί για μία ακόμη φορά από την Κυβέρνηση, να καταργήσει άμεσα το προσωρινό Δελτίο Τιμών, το οποίο επέβαλε επίπεδες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων. Πρόκειται για ένα άδικο μέτρο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων, χωρίς να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση.

Ο ΣΦΕΕ καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τη μοναδική αντικειμενική, δίκαιη, διαφανή και επαληθεύσιμη λύση: το άρθρο 14 του Ν. 3840/2010, που η ίδια ψήφισε το Μάρτιο και διασφαλίζει την προσδοκώμενη εξοικονόμηση των πόρων για την Κοινωνική Ασφάλιση και συγχρόνως εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης  μπορεί, με τη συνεργασία του κλάδου, να εκδώσει Δελτίο Τιμών με τη σωστή ανατιμολόγηση όλων των 6.500 φαρμάκων και με αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι για τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να επηρεασθεί η Δημόσια Υγεία και η απασχόληση στον κλάδο.

Ο ΣΦΕΕ δηλώνει ότι αποδέχεται την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 3840/2010, στο πλαίσιο ενός ιστορικού συμβιβασμού λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας και μόνο έως ότου μηχανογραφηθεί το σύστημα υγείας. Μόνο με τη μηχανοργάνωση είναι δυνατό να παταχθεί η σπατάλη στο σύστημα υγείας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Αυτή είναι η υψίστη προτεραιότητα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα χρήματα που δαπανούν για το σύστημα υγείας οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις μέσω των εισφορών τους, πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και όχι να καταλήγουν σε μία χοάνη σπατάλης και κακοδιαχείρισης. Οι πόροι που διατίθενται για την υγεία είναι «ιεροί». Η διαχείρισή τους πρέπει να διέπεται από τους αυστηρότατους κανόνες δεοντολογίας, τους οποίους πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και φυσικά η ίδια η Πολιτεία.

Ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει ότι είναι στη διάθεση της Πολιτείας, για να εξευρεθούν ρεαλιστικές, διάφανες και βιώσιμες λύσεις με στόχο την πάταξη της σπατάλης.

Όσον αφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη ρύθμιση των χρεών των δημοσίων νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ύψους περίπου 3,5 δις ευρώ, ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μία γενναία προσπάθεια, την ώρα που η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της.

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί βαρύ χρηματοοικονομικό κόστος από την πολυετή καθυστέρηση. Η επιβάρυνση αγγίζει το αστρονομικό ποσοστό του 60% επί των χρεών και ξεπερνά αθροιστικά το ποσό του 1,5 δις ευρώ. Επίσης, η λύση των ομολόγων, που προέκρινε η Κυβέρνηση, συνεπάγεται υψηλότατο κόστος της τάξεως του 25 – 30% για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Το ζητούμενο πλέον είναι η Κυβέρνηση να λάβει αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να μην συσσωρευτούν εκ νέου χρέη στα δημόσια νοσοκομεία.