Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Υπ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151, σχετικά με τις Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

22-03-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων με θέμα:

“Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Υπ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151, σχετικά με τις Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων”

Αρχείο pdf (622KB)

Κατάλογος των βιο-ομοειδών προϊόντων
Αρχείο pdf (191KB)