Εγκύκλιος ΕΟΦ 17079/2011 – Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μη παρεμβατικές μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 17079/2011  Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μη παρεμβατικές μελέτες