20-08-2013 – Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ27213

20-08-2013 – Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ27213 «Σχετικά με τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία»