19-04-2013 – Εγκύκλιος του ΕΟΦ

19-04-2013 – Εγκύκλιος του ΕΟΦ με Αρ. Πρωτ. 32148/19-4-2013 σχετικά με την έναρξη λειτουργίας ελέγχων του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως προς την εγκυρότητα της Ταινίας Γνησιότητας κατά το χρόνο εκτέλεσης της συνταγής από τα Φαρμακεία