28/01/2010 – Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης & έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών

Εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ. Πρωτ. : 6434 28/01/2010 με θέμα: “Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης & έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών”

Αρχείο pdf (168KB)