Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 297.779.528,00 ΕΥΡΩ από την πίστωση του Φ. 990 Κ.Α.Ε. 9281

Sorry you have no rights to view this post!