Έγκριση φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική ουσία ερυθροποιητίνη για το Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

19-07-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Έγκριση φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική ουσία ερυθροποιητίνη για το Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο”