Έγκριση ποσού 1.105.823.553,00 Ευρώ από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ΔΥ5α/οικ. 169494/2009 απόφαση από τον Φ. 210 K.A.E 2311

Sorry you have no rights to view this post!