ΦΕΚ 1829/Β/11.06.2012 – Έγκριση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των ετικετών γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.58697 1829/Β/11.06.2012 Έγκριση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των ετικετών γνησιότητας των φαρμάκων του ΕΟΦ