Εγκύκλιοι

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.32506 (20200525-32506)
25.05.2020
Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2
Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 (20200504)
04.05.2020
Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων
Α.Π.: οικ.14676/253 (20200407)
07.04.2020
Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/7 (20200403)
03.04.2020
Οδηγίες συνταγογράφησης
Αρ. Πρωτ.: 4243 (20200401)
01.04.2020
Εγκύκλιος υπ’ απ. 2 για την καταβολή των εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία
οικ.13738/413 (20200331-13738413)
31.03.2020
Διευκρινήσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχείρησεων-εργοδοτώ του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 Β’)
Αριθμ. Πρωτ.: 37201/23.03.2020 (20200326-37201)
26.03.2020
(Τελ.Ενημ. 26-3-2020)Τροποποίηση της Εγκυκλίου του ΕΟΦ των Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Αρ. Πρωτ.: 33887 (20200324-33887)
24.03.2020 Πίνακας
Απόφαση προσωρινής απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων(Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ με Αρ. Πρωτ.: 10111/27-1-20 ως προς τα προϊόντα)
Απόφαση αρ. πρωτ. 35702/24-3-2020 (20200324-35702)
24.03.2020
Πίνακας
Απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα για την αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200316-34903)
(20200316-34904) 16.03.2020 – 34903
16.03.2020 – 34904
  1. Λειτουργία ΕΟΦ
  2. Περιορισμός των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού του ΕΟΦ
  3. Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών ΕΟΦ
Αρ. Πρωτ.: 33887 (20200313-33887)
13.03.2020
Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ με Αρ. Πρωτ.: 10111/271.20 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα προϊόντα
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 12339/404 (20200312-12339404)
12.03.2020
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωναϊού
 Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393 (20200309-16393)
09.03.2020 
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας