Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας νέας θετικής λίστας;

Άρθρο κ. Πασχάλη Αποστολίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ pharma & health Business