Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από Φαρμακευτικές εταιρείες προς Νοσοκομεία ΕΣΥ

Sorry you have no rights to view this post!