Εκδήλωση και Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00 – 14:00
Αμφιθέατρο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ)

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Κώδικα Δημοσιοποίησης

Πρόσκληση (Μετάφραση – EN)
Πρόσκληση ΣΦΕΕ σε Συνέντευξη Τύπου