Έκδοση ΥΑ για συμψηφισμό rebates με χρέη των νοσοκομείων

17-01-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, τον κ. Ι. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Μ. Σαλμά, Αν. Υπουργό Υγείας με θέμα:
“Έκδοση ΥΑ για συμψηφισμό rebates με χρέη των νοσοκομείων”

Αρχείο pdf (92KB)

18-01-2013 – Επιστολή κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλου, Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς ΣΦΕΕ με θέμα:
“Rebate φαρμακευτικών εταιριών”

Ως απαντητική επιστολή
Αρχείο pdf (113KB)