Έκδοση τιμολογίων προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

13/02/2015 – Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα “Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ”