Έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

06-04-2012 – Επιστολή της κας Ζωής Δέδε, Προέδρου της Επιτροπής Τιμών του Υπουργείου Υγείας, προς ΣΦΕΕ με θέμα:
“Έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων”

Αρχείο pdf (89KB)