ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δεδομένου ότι τόσο τα νοσοκομεία όσο και ο ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) βρίσκονται στη διαδικασία αποπληρωμής εκκρεμών χρεών, αποφασίστηκε ο ΣΦΕΕ να συγκεντρώνει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία που αφορούν τα εκκρεμή χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.  Μέσω της συγκέντρωσης των μηνιαίων συγκριτικών στοιχείων, τόσο ο ΣΦΕΕ όσο και οι εταιρείες-μέλη θα είναι σε θέση να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο εξέλιξης των πληρωμών και να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες κατά τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα θα πρέπει να ενσωματώσουν στις εισπράξεις και τα ποσά που έχουν συμψηφιστεί μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας με το οφειλόμενο rebate και το clawback. Επίσης σε περίπτωση που κάποιο νοσοκομείο δεν εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρεών νοσοκομείων, παρακαλούμε να το προσθέσετε σε καινούργια γραμμή.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι οι στήλες που αφορούσαν σε συνολικές πωλήσεις και εισπράξεις προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως και 31.12.2012 συγχωνευτήκαν σε μία στήλη, και για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε σε μία στήλη το υπόλοιπο των χρεών έως και 31.12.2012.

Επιπροσθέτως,  η καταχώρηση του υπολοίπου των χρεών για το 2013 θα γίνεται πλέον συγκεντρωτικά σε μία στήλη.

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τα στοιχεία που ζητούνται το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2015. Παρακαλούνται οι εταιρείες να τηρήσουν την ως άνωθεν καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να έχουμε άμεση ενημέρωση για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με στόχο την αποπληρωμή των χρεών.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των εταιρειών είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεντρωτικούς πίνακες.
Θερμή παράκληση να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο αρχείο.

 

Πίνακας