Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ

25 Σεπτεμβρίου 2012

Υποστηρικτικό υλικό από τη Συνέντευξη Τύπου του ΣΦΕΕ, που ακολούθησε της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου (Μετάφραση)