Εγκύκλιος ΕΟΦ 42598/2005 – Υλοποίηση απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ σχετικά με την προσκόμιση μελετών βιοϊσοδυναμίας για φ. π. των οποίων οι άδειες δε βρίσκονται σε ισχύ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 42598/2005 Υλοποίηση απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ σχετικά με την προσκόμιση μελετών βιοϊσοδυναμίας για φ. π. των οποίων οι άδειες δε βρίσκονται σε ισχύ