ΦΕΚ 2374/Β/24.08.2012 – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ – Τροποποίηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.82161 2374/Β/24.08.2012 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ(Φαρμακοεπαγρύπνηση)