26-06-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

26-06-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.:οικ. 21942 «Έναρξη υποχρεωτικής αναγραφής με τη διεθνή στατιστική ταξινόμηση νόσων και συναφών προβλημάτων υγείας ICD-10″