01-07-2013 -Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

01-07-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ.22454 «Διευκρινήσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση με χρήση κωδικών ICD-10″