05-07-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ23094

05-07-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ23094 «Νεώτερες διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση με χρήση κωδικών ICD-10″