22-07-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ24557

22-07-2013 – Έγγραφο ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ.: οικ24557 «Νεώτερες διευκρινίσεις με τη συνταγογράφηση με χρήση κωδικών ICD-10″