Ενημέρωση από ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με αμοιβές ιατρών μελών ΔΕΠ σε έργα (Ν. 4310/2014)

21-05-2015 – Eνημερωτική επιστολή του ΕΛΚΕ Πατρών για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων και λοιπά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα:

“Ενημέρωση από ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με αμοιβές ιατρών μελών ΔΕΠ σε έργα (Ν. 4310/2014)”

Αρχείο pdf (662KB)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ (587ΚΒ) – Σημαντικές διαφορές που διακρίνουν τους ιατρούς ΕΣΥ από τους Πανεπιστημιακούς