Ενημερωτικό Σημείωμα για έγκριση αιτήσεων εισαγωγών

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια συνάντησης μας με τον Γεν Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και με σύμβουλό του, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε τα πιο κάτω σχετικά με την επιτροπή διαδικασίας εγκρίσεων εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων κατά την διάρκεια του capital control.

H συγκεκριμένη επιτροπή είναι υπό την εποπτεία του ΓΛΚ, συνεδριάζει καθημερινά, προκειμένου να εγκρίνει αιτήσεις που προέρχονται από τράπεζες , οι οποίες είναι συμβεβλημένες με το σύστημα αυτό. Οι τράπεζες που είναι σίγουρα συμβεβλημένες με το ΓΛΚ είναι οι 4 συστημικές. Δεν είναι βέβαιο ότι τράπεζες ξένων συμφερόντων είναι κατά ανάγκη συμβεβλημένες. Για αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση που η τράπεζα σας δεν είναι συμβεβλημένη θα πρέπει είτε η ιδία να κάνει αίτηση προκειμένου να ενταχθεί , είτε η εταιρεία σας να επιλέξει κάποια άλλη από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιπλέον σε επικοινωνία  με την επιτροπή μας πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με φαρμακευτικά προϊόντα.