ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015

Προς τους Γενικούς Διευθυντές ΣΦΕΕ

Σε συνέχεια του προηγούμενου e-mail δείτε κ αυτό:

Για τα Συνέδρια Εξωτερικού, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά & της ηλεκτρονικής υποβολής απολογισμού  δεν χρειάζεται να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ΕΟΦ  φάκελοι  με τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα (hard copies). Οι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται κατάθεση εγγράφων (hard copies) είναι οι ακυρώσεις και οι αντικαταστάσεις συμμετεχόντων ΕΥ μέχρι την ολοκλήρωση της πλατφόρμας ΕΟΦ.

Για τα Συνέδρια Εσωτερικού συνεχίζουμε κανονικά τις καταθέσεις εγγράφων απολογισμού έγγραφα (hard copies)σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο

 

—–Original Message—–
From: Medicin Conferasce [mailto:[email protected]] Sent: Friday, July 10, 2015 1:09 PM
To: [email protected]; [email protected]; Mastoraki, Maria
Subject: Ενημερωτικό Σημείωμα

Kυρίες και κύριε καλημέρα,

Θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής;

Θερμή παράκληση όπως ενημερωθούν τα μέλη σας

Υπάρχουν παράπονα από Ε.Υ. ότι ο ΕΟΦ  έχει απορρίψει την συμμετοχή τους  σε Συνέδρια του Εξωτερικού,με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση, ενώ δεν ευθύνεται ο ΕΟΦ για την μη ενημέρωσή τους.

Όπως έχουμε εξηγήσει οι συμμετοχές δεν προσμετρούνται βάσει ημερολογιακού έτους, αλλά σύμφωνα με την πρώτη συμμετοχή του έτους έως την τρίτη συμμετοχή, που είναι το όριο.

(εάν η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2014 και η τρίτη τον Μάιο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2015, δεν δύναται να συμμετάσχει σε άλλη εκδήλωση)

ευχαριστώ

με εκτίμηση

Ε.Σωτηροπούλου