Αυτοάνοσες Συστηματικές Ασθένειες

Ελληνική Εταιρία Αυτοάνοσων Συστηματικών Ασθενειών

Διεύθυνση: Λομβάρδου 149-151, Αμπελόκηποι, 114 75, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2927663
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Αυτοάνοσα