Αλλεργικές Παθήσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ “ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ”

Διεύθυνση: ΧΑΝ Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο & fax: 2310 451 393
Όνομα Επικοινωνίας: Αρχιμανδρίτης Εμμ. Σαμουρκασίδης
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.allergia.gr/
Αλλεργικές Παθήσεις

«ΑΝΟΙΞΗ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ & ΤΟ ΑΣΘΜΑ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 75, Αθήνα 115 61
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.allergyped.gr/
Αλλεργικές Παθήσεις