Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία

Διεύθυνση: Λευκωσίας 9, 112 52, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 86 60 101
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα:
Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία