Αιμοδοσία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, 101 87, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5247061, 210 5232 821
Όνομα Επικοινωνίας: Σαλμιδης
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα:
Αιμοδοσία

Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, Δοτών Ιστών, Οργάνων και Βιολογικού Υλικού

Διεύθυνση: Σικελιανού 15, Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6724624
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.aima.gr
Αιμοδοσία