Αιμορροφιλία

  • Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (Σ.Π.Ε.Α)

Διεύθυνση: Στουρνάρη 51, 104 32, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 52 32 667, 210 36 08 367
Όνομα Επικοινωνίας: Περιστέρης Πλάτων 6946 504287, Πόκας Ευάγγελος, Γιαννακός Κ.
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα:
Αιμορροφιλία

  • Σύλλογος Αιμορροφιλικών Βόρειας Ελλάδας

Διεύθυνση: Κασσάνδρου 20, 54 632 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 223 946. Fax : 2310 230 802
Όνομα Επικοινωνίας: Γεωργίου Πέτρος
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Αιμορροφιλία