Καρκινοπαθών Σύλλογοι

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»

Διεύθυνση: Λεοσθένους 21-23, 185 36, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4181641
Όνομα Επικοινωνίας: Σκούρτα Ιωσηφίνα
E-mail: [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.oekk.gr
Καρκίνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΦΙΛΩΝ – ΙΑΤΡΩΝ “Κ.Ε.Φ.Ι.” ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: Αιτωλίας 33-35, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.anticancerath.gr
Καρκίνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 46, 54622, Θεσ/κη
Τηλέφωνο: 2310 241911
Όνομα Επικοινωνίας: Μηττα Περσεφόνη
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.angelfire.com/co3/SKMU
Καρκίνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΘΕΝΤΩΝ

Διεύθυνση: Λεοσθένους 21-23, 185 36, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4181641