Καρκίνος Παιδικός

ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 46, 115 27 Γουδί-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7757153, 210-7757934
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.elpida.org
Καρκίνος Παιδικός

ΦΛΟΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Διεύθυνση: Αιγαίου 6-8 & Αρκαδίας, 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7485000
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα: www.floga.org.gr/servicedet.asp
Καρκίνος Παιδικός