Μεσογειακή Αναιμία

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ)

Διεύθυνση: Αναστασίου Τσόχα 18 – 20, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6456013. Fax : 210 6450510
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.paspama.gr
Μεσογειακή Αναιμία

Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιμία

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 210 8947 395, 2776 638
Fax : 210 8947 395 , 2776 638
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.kinisimagazine.gr
Μεσογειακή Αναιμία