Νόσος Crohn & Ελκώδης Κολίτις

Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 6944025788
Όνομα Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Γκλιάτη
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.crohnhellas.gr
Νόσος Crohn & Ελκώδης Κολίτις

Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Βορείου Ελλάδας

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 6948057770
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.ibd-gr.blogspot.com
Νόσος Crohn & Ελκώδης Κολίτις