Πνευμονική Υπέρταση

Σύλλογος Στήριξης και Αλληλοβοήθειας Πασχόντων από Πνευμονική Υπέρταση

Διεύθυνση: Λοκρίδος 32, 17778 Ταύρος, Αθήνα
Τηλέφωνο: 6944 666257
Όνομα Επικοινωνίας: Γιαννούλης Ιωάννης
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.phagr.com
Πνευμονική Υπέρταση